TED BAKER

Ted Baker - Đầm Thời Trang Nữ Drain Midnight Ultra Slik SP21-2294


Kích thước

Chi tiết

triangle with equal sides


Giới thiệu thương hiệu

Sản phẩm đã xem

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM


Quý khách có thể chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại ULA Vietnam với cộng đồng người tiêu dùng. Vui lòng ghi chú kèm theo số điện thoại hoặc mã đơn hàng để hệ thống tự động của chúng tôi có thể xét duyệt hiển thị. Để bảo mật thông tin cá nhân, số điện thoại và mã đơn hàng sẽ được ẩn đi.
 Ted Baker - Đầm Thời Trang Nữ Drain Midnight Ultra Slik SP21-2294
 Ted Baker - Đầm Thời Trang Nữ Drain Midnight Ultra Slik SP21-2294
 Ted Baker - Đầm Thời Trang Nữ Drain Midnight Ultra Slik SP21-2294
 Ted Baker - Đầm Thời Trang Nữ Drain Midnight Ultra Slik SP21-2294