Nguyễn Anh Phong - Chuyên Gia Phát Triển Cộng Đồng và Life Coach – ULA Vietnam

Tư Duy và Phát Triển Cá Nhân Tp. HCM Phát Triển Cá Nhân và Tạo Ảnh Hưởng Cộng Đồng

Nguyễn Anh Phong - Chuyên Gia Phát Triển Cộng Đồng và Life Coach 41 Single Verified

1,500,000₫

Đừng Chỉ Sống, Hãy Tạo Ra Sự Thay Đổi! Gặp gỡ Nguyễn Anh Phong, chuyên gia phát triển cộng đồng và life coach nổi tiếng, người sẽ hướng dẫn bạn không chỉ vượt qua rào cản cá nhân mà còn trở thành nguồn cảm hứng trong cộng đồng của mình. Thông qua kinh nghiệm phong phú và tâm huyết của mình trong lĩnh vực xã hội, anh Phong không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn truyền cảm hứng để bạn phát triển toàn diện và tạo ảnh hưởng tích cực. Hãy bắt đầu hành trình đầy ý nghĩa này với Nguyễn Anh Phong! 

Bảo Bình
1m75
ESFJ
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Nghe nhạc, Xem phim, Đi dạo, Uống cà phê, Làm thiện nguyện
Sức khỏe
Thích chia sẻ, Thích tự do
Nhóm máu B
1,500,000₫

Đừng Chỉ Sống, Hãy Tạo Ra Sự Thay Đổi! Gặp gỡ Nguyễn Anh Phong, chuyên gia phát triển cộng đồng và life coach nổi tiếng, người sẽ hướng dẫn bạn không chỉ vượt qua rào cản cá nhân mà còn trở thành nguồn cảm hứng trong cộng đồng của mình. Thông qua kinh nghiệm phong phú và tâm huyết của mình trong lĩnh vực xã hội, anh Phong không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn truyền cảm hứng để bạn phát triển toàn diện và tạo ảnh hưởng tích cực. Hãy bắt đầu hành trình đầy ý nghĩa này với Nguyễn Anh Phong! 

Bảo Bình
1m75
ESFJ
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Nghe nhạc, Xem phim, Đi dạo, Uống cà phê, Làm thiện nguyện
Sức khỏe
Thích chia sẻ, Thích tự do
Nhóm máu B

Gói dịch vụ

Gói dịch vụ

Chi tiết

Tương Tác Cùng Coach

coach.topic Phát Triển Cá Nhân và Tạo Ảnh Hưởng Cộng Đồng location Tp. HCM Tư Duy và Phát Triển Cá Nhân