adidas Nam Giày thể thao

adidas - Giày thể thao Nam 8K 2020 Shoes Low FW20-FW94Chi tiết

Bứt Phá Trong Thiết Kế 

Hợp tác với S.E.E.D., School for Experiential Education in Design, chúng tôi đã mời lớp khai giảng để mô phỏng lại siêu phẩm mang tính biểu tượng. 8k Gen 2020 CLR có tất cả các nhà sản xuất đã làm cho chúng trở thành biểu tượng, từ 3 sọc cổ điển đến ngón chân bằng vỏ cao su và nó đánh dấu sự khởi đầu cho S.E.E.D. từ các nhà thiết kế.

triangle with equal sides


Giới thiệu thương hiệu

Sản phẩm đã xem

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 adidas - Giày thể thao Nam 8K 2020 Shoes - Low FW20-FW94
 adidas - Giày thể thao Nam 8K 2020 Shoes - Low FW20-FW94
 adidas - Giày thể thao Nam 8K 2020 Shoes - Low FW20-FW94
 adidas - Giày thể thao Nam 8K 2020 Shoes - Low FW20-FW94
 adidas - Giày thể thao Nam 8K 2020 Shoes - Low FW20-FW94
 adidas - Giày thể thao Nam 8K 2020 Shoes - Low FW20-FW94
 adidas - Giày thể thao Nam 8K 2020 Shoes - Low FW20-FW94