Nike Nam Giày bóng rổ

Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104

5,745,000₫ Miễn phí vận chuyển toàn quốc


 Quý khách vẫn còn thắc mắc? Liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Chi tiết

  • Made in China

  • 8% US Leather, 92% US Textile
triangle with equal sides


 Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104
 Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104
 Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104
 Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104
 Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104
 Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104
 Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104
 Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104
 Nike - Giày bóng rổ nam Air Jordan 13 Retro FW-4104