Levis Nữ Quần jean

Levi's - Quần jeans dài nữ 501 Crop Luxor Reconstruction AP50-0160Chi tiết

Chất liệu: 100% cotton

  • Made in Cambodia

STRAIGHT FIT

501 ORIGINAL

• Cạp quần ở eo
• Cúc cài
• Ống dưới dáng suông thẳng

STRAIGHT FIT 501® ORIGINAL • Cạp quần ở eo • Cúc cài • Ống dưới dáng suống thẳng

STRAIGHT FIT 501® ORIGINAL • Cạp quần ở eo • Cúc cài • Ống dưới dáng suống thẳng

triangle with equal sides


Giới thiệu thương hiệu

Sản phẩm đã xem

 Levi's - Quần jeans dài nữ 501 Crop Luxor Reconstruction AP50-0160
 Levi's - Quần jeans dài nữ 501 Crop Luxor Reconstruction AP50-0160
 Levi's - Quần jeans dài nữ 501 Crop Luxor Reconstruction AP50-0160
 Levi's - Quần jeans dài nữ 501 Crop Luxor Reconstruction AP50-0160