Ưu đãi khi thanh toán tại kho hay chuyển khoản

Giảm thêm 5% khi thanh toán tiền mặt tại kho hàng (với mức giảm tối đa là 1,000,000VNĐ)

Giảm thêm 3% khi thanh toán chuyển khoản (với mức giảm tối đa là 1,000,000VNĐ)
Top Page