CÔNG TY TNHH GLASSDIGITAL
Mã số doanh nghiệp: 0 3 1 2 6 1 8 0 8 8
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/01/2014
The Oxygen, 628C Xa Lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh