TNF - SHORT

Đươc thiết kế với kiểu dáng Never Stop Short, có thể điều chỉnh phù hợp để mang đến phong cách và sự thoải mái trong mọi điều kiện khí hậu.

  • Thiết kế kiểu dáng với cấu trúc standard fit.
  • Thắt lưng cấu trúc co giãn.
  • Kỹ thuật hoàn thiện với logo không in chữ, dạng nước, in trên màn bên trái.