Reebok Play Dry

  • Reebok PlayDry là một công nghệ sử dụng các đường nối Flat-locked để đẩy độ ẩm ra khỏi cơ thể trong quá trình đổ mồ hôi.
  • Kỹ thuật tư duy tiên tiến của công nghệ Reebok PlayDry giúp đảm bảo mồ hôi không tích tụ lại để giữ cơ thể luôn khô ráo và thoáng mát.
Top Page