Quần New Balance

Thoáng khí đa chiều

Thiết kế lớp phủ trong với các lỗ thoáng khí đa chiều, tạo nên sự linh hoạt trong mọi hoạt động.

Linh hoạt

Cấu trúc đường may Merrow giúp hỗ trợ các chuyển động một cách dễ dàng.

Công nghệ Nuclear TM 

Lớp phủ công nghệ Nuclear TM tạo nên sự êm ái trong từng chuyển động ở mọi điều kiện thời tiết.