Bảng ước tính phí vận chuyển

Tỉnh thành khác

  • Giao hàng nhanh: MIỄN PHÍ (từ 2-4 ngày làm việc)
  • Lưu ý: đơn hàng dưới 500,000₫ phụ thu thêm phí vận chuyển 50,000 ₫

Khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Giao hàng nhanh: MIỄN PHÍ (từ 1-2 ngày làm việc)
  • Lưu ý: đơn hàng dưới 500,000₫ phụ thu thêm phí vận chuyển 15,000 ₫
Top Page