Bảng ước tính phí vận chuyển

Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh thành khác

Đơn hàng dưới 500,000₫

15,000₫

50,000₫

Đơn hàng từ 500,000₫ trở lên

Miễn phí

Miễn phí

Thời gian giao hàng

1-2 ngày

3-5 ngày

Top Page