first adidas SOCKS

VỚ TẤT MỀM MẠI VÀ THOẢI MÁI.

Nâng cấp đôi tất hàng ngày của bạn. Những đôi tất có đệm này có đệm gót chân và ngón chân, đồng thời cung cấp lực nén vòm cho mặt bàn chân trên để vừa khít.