first adidas RUNNING-RETROSET

GIÀY CHẠY BỘ THẬP NIÊN 80 ĐƯỢC CẬP NHẬT VỚI SỰ KẾT HỢP TƯƠI MỚI GIỮA MÀU SẮC VÀ CHẤT LIỆU.

Bản chất của những năm 80? Xem và được nhìn thấy. Những đôi giày adidas Retroset này nắm bắt được tinh thần của thời đại. Vật liệu và chi tiết hỗn hợp mang đến kết cấu tươi mới và chiều sâu cho một thiết kế mang tính biểu tượng, làm cho cảm giác hoài cổ trở nên hoàn toàn mới.