Anta Sorona

Tận hưởng những lợi ích độc đáo của vải dệt siêu mềm được làm bằng Sorona: Độ mềm mại đặc biệt giữ lại hình dạng Thẻ có nguồn gốc tái tạo - Tận hưởng những lợi ích độc đáo của vải dệt dễ co giãn được làm bằng Sorona: Độ mềm mại đặc biệt Độ co giãn thoải mái Giữ lại hình dáng.

Anta Sorona