Anta A-Awake Energy

Công nghệ tái tạo, tái chế nhằm giảm ô nhiễm môi trường từ ANTA. Các sợi vải được kéo từ các chai nhựa, qua quá trình xử lý rồi tiến hành dệt thành vải và cho ra thành phẩm.